​​​​​​​​​​​​​​​​PROJE HAKKINDA​

Bilindiği gibi ülkelerin gelişme ve kalkınma odaklı stratejilerinde bölgesel gelişme en önemli gündem başlığı haline gelmiştir. Ülkemizin de benzer şekilde, 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” hazırlanmış ve bu kapsamda bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmesinde, Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sağlayacakları Katkının önemine de vurgu yapılmıştır.

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde özellikle 2004 yılı ve sonrasında, Üniversite sayısı ve bunun beraberinde yükseköğretime erişim artmıştır. Bundan sonraki süreçte, ülkemizin hedefleri kapsamında bu üniversitelerimizin başta bulundukları şehir ve bölge ile bütünleşmesinin sağlanması, iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirmesi beklenmektedir. Bu amaçla üniversitelerimizin misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, güçlü yönlerini dikkate alarak odaklaşmasına ihtiyaç vardır.

Başkanlığımız ve o zamanın Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle hem üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla özellikle 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” çalışmasını başlatmıştır.

Çalışma kapsamında ilk olarak 2015 yılında, 2006 yılı ve sonrasında kurulmuş olan tüm üniversite rektörleriyle 2 toplantı gerçekleştirilmiş ve çalışmanın içeriğinden bahsedilmiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise pilot üniversite belirlemeye yönelik olan çalışmalara ağırlık verilmiş ve bu konuda görüşleri alınmak üzere Başkanlığımız dışından üyelerin yer aldığı bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon, hâlihazırda hem başvuru sürecinde yapılan değerlendirmelerine hem de izleme faaliyetlerine destek vermektedir.

Şimdiye kadar çıkılan çağrılar neticesinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite olarak seçilen Üniversiteler şu şekildedir:

1. Çağrı - 2016

• Bingöl Üniversitesi; Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında,

• Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,

• Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,

• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,

• Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında

​​

2. Çağrı - 2018

• Aksaray Üniversitesi; Sağlık ve Spor

• Kastamonu Üniversitesi; Tabiat Turizmi ve Ormancılık

• Muş Alpaslan Üniversitesi; Hayvancılık

• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Çay

• Siirt Üniversitesi; Tarım ve Hayvancılık


3. Çağrı - 2019

 • Kırklareli Üniversitesi; Gıda
 • Bartın Üniversitesi; Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları
 • Hitit Üniversitesi; Makine ve İmalat Teknolojileri
 • Yozgat Bozok Üniversitesi; Endüstriyel Kenevir
 • Artvin Çoruh Üniversitesi; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

4. Çağrı - 2021

 • Batman Üniversitesi; Enerji
 • Giresun Üniversitesi; Fındık
 • Gümüşhane Üniversitesi; Madencilik
 • Iğdır Üniversitesi; Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi; Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri
 • Munzur Üniversitesi; Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları​
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; Doğal ve Kültürel Miras Turizmi
​ ​

5. Çağrı - 2023

 • Bitlis Eren Üniversitesi; Turizm
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi; Yenilenebilir Enerji ve Batarya Teknolojileri
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi; Sektörel Tuz ve Tuz Temelli Stratejik Ürünler