​​​


"ÜNİVERSİTELERDE BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI"NA YÖNELİK YÖK'TE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

14 Ocak 2016/Ankara

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri ve Kalkınma Bakanlığı ile YÖK'ten üst düzey bürokratların katılımıyla "Üniversitelerde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşmasına" yönelik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere bu kapsamda "Bölgesel Gelişmede Üniversitelerin Rolü" toplantılarının ilki 2015 Haziran ayı içerisinde 22 üniversite rektörünün katılımı ile Bingöl'de, ikincisi ise 2015 Ağustos ayında 27 üniversite rektörünün katılımı ile Ordu'da düzenlenmiştir.

​Bu toplantılar sonrasında YÖK Başkanı Saraç, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirmiş ve akabinde Yükseköğretim Kurulu ile Kalkınma Bakanlığı bürokrat ve uzmanları ortak çalışmalar yapmıştır.

Yürütülen çalışmalar ile yeni bir aşamaya gelinerek, başlatılan bu girişimin "uygulanma sürecine" ilişkin değerlendirme amaçlı gerçekleştirilen toplantının başkanlığını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç yaptı.

Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerin mevcut durumları değerlendirildiğinde, hepsinin birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilimi olduğunu belirtirken bütün üniversitelerin "uluslararası üniversite" olmak istediğini söyledi.

Yeni kurulan üniversitelerin hepsinin uluslararası nitelikleri gözetmesinin gerektiğini, fakat bu üniversitelerin her birinin farklı değerler üretmesinin zaruriyetini vurgulayan Saraç, bu üniversitelerin Türkiye'deki köklü üniversitelerle yarışmalarını, onlarla aynı misyona sahip olmaya kendilerini zorlamalarının doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Özellikle yeni kurulan üniversitelerin, kendi bölgelerinde kurumsallaşmasını tamamlayan gelişmiş üniversitelerinin o bölge için üretemeyecekleri, başaramayacakları işleri başarabileceklerini, kazandıramayacakları değerleri o bölgeye kazandırabileceklerinin altını çizen YÖK Başkanı, böylece üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak odaklı farklılaşmasına ihtiyacı olduğunu belirtti.

YÖK Başkanı Saraç, yeni kurulan bu üniversitelerin, eğitim süreci fonksiyonlarını yerine getirirlerken, araştırma sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşabileceklerini ve bölgesinin kalkınmasına önemli katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

Bu toplantının özellikle yakın zamanda tüm kamuoyumuzun gündeminde olan "Yeni Yükseköğretim Yasası" kapsamında da büyük önem arz edeceği görüşünde olduklarını belirten YÖK Başkanı, yeni yükseköğretim yasasının, eşitlik, akademik ve bilimsel özgürlük, hesap verilebilirlik, kurumsal özerklik, liyakat ve ehliyet, çeşitlilik ve ihtisaslaşma, kalite odaklı rekabet ilkeleri esaslı gelişimi içereceğini ifade etti.

Yapılan bu çalışma ile yeni yükseköğretim mevzuatının da bir uygulaması niteliğinde olacağını sözlerine ekleyen Saraç, toplantı sonuçlarını yarın Sayın Başbakan ile paylaşacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklay​ınız.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise özellikle son yıllarda yükseköğretim sisteminde hızlı bir gelişme yaşandığını, kalkınma anlayışlarının insan odaklı olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Üniversiteler bu ülkenin değerli varlıkları. Üniversitelere baktığımızda üç temel işlevi olduğunu görüyoruz: Birincisi eğitim, ikincisi araştırma, üçüncüsü de kalkınma. Üniversiteler bilgi üreten, araştırma yapan kurumlar olacak ama bunlar yeterli değil. Üniversiteler aynı zamanda kalkınma kurumlarıdır. Üniversitelerde çok ciddi bir insan gücü potansiyeli var. Bizim de kalkınma anlayışımız insan odaklı kalkınma anlayışı. İnsanımızın donanımını ne kadar artırırsak, hedeflerimize o denli yaklaşacağız. 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşacaksak, bunu nitelikli, donanımlı insanımızla başaracağız. Rekabetçi bir yapıyla başaracağız. Asıl kalıcı olan kalkınma da budur zaten."

Kalkınmanın özünün "nitelikli insan" olduğunu ifade eden Yılmaz, bu hususta da üniversitelerin büyük önem taşıdığını vurguladı. Üniversitelerin bulundukları çevreyle daha çok etkileşimde bulunması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, bölgesel kalkınma için üniversitelerin toplumla daha çok iç içe olması gerektiğine dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından YÖK Başkanı Saraç tarafından "Üniversitelerde Bölgesel Odaklı Misyon Farklılaşması"na yönelik sunum gerçekleştirildi.

Başkan Saraç'ın sunumunun ardından YÖK üyeleri ile Bakanlık bürokratları, çalışmaya yönelik görüş ve önerilerini paylaşırken, "Üniversitelerde Bölgesel Odaklı Misyon Farklılaşması"na yönelik buna benzer toplantıların sık aralıklarla yapılması kararlaştırıldı.

​​