YÖK, 5 ÜNİVERSİTEYE DAHA "İHTİSASLAŞMA" GÖREVİ VERDİ

12 Aralık 2018 / Ankara


YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında yeni seçilen 5 üniversite YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından YÖK Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, proje kapsamında yeni seçilen üniversitelerin rektörleri ile bu üniversitelerin bulundukları ilin valilerini temsilen Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in yanı sıra proje kapsamında ilk seçilen üniversitelerin rektörleri katıldı.

Toplantının açılışında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından projeye ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantının açılışında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Saraç konuşmasına, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi"nin, 2015 yılının Haziran ayında YÖK tarafından başlatıldığını ve o zaman mevcut olan Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlar ile işbirliğine gittiklerini hatırlatarak başladı.

Bütün dünyada; yeni nesil bölgesel kalkınma anlayışında bölgelerin, öğrenme, bilgilendirme ve yenilik konusunda temel nokta olarak görüldüğünü ifade eden Başkan Saraç, bu projenin yürümesinde birçok paydaşın uyum içinde çalışmasının çok ciddi öneminin ve katkısının olduğunu söyledi.

Bu projenin "bir birlikte çalışma projesi" olduğunun altını çizen YÖK Başkanı Saraç, bu çalışmaların sadece ekonomik faktörler üzerinden olmadığını, Cumhurbaşkanlığının hükümet politikaları, bölgesel ve yerel örgütler, kamunun sağladığı danışmanlık hizmetleri, bölgenin büyüme dinamiklerinin desteklenmesi, kamu finansal desteği gibi diğer birçok faktörün göz önüne alınarak yürütüldüğünü sözlerin ekledi.

Son 10 yılda dünyada ve "Yeni YÖK" konseptinde başlattığımız çalışmalar kapsamında Yükseköğretim Kurulunda üniversitelerin bölgesel kalkınmada değişen rolü üzerinde önemle durduklarını belirten YÖK Başkanı Saraç, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Kurulun başkanı olarak bizzat kendim bu konu ile ilgili tüm çalışmaları takip etmekteyim. Klasik söylemle ifade edersek; üniversitelerin giderek artan bir şekilde bölgesel ve ulusal ekonomiler için önemli bir üretim faktörü haline geldiğini ve bilgi üreten kuruluşlar olarak kalkınma hamlelerinde temel rol oynadığını biliyoruz.

Üniversitelerimiz, yalnızca deneyimli, yetenekli ve uzman insanların yetiştiricileri değil aynı zamanda "cazibe merkezleridir." Bölgede üniversitelerin varlığı bölgeye yetenekli insanların çekilmesini de kolaylaştırabiliyor."

Burada ana nokta üniversitenin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak bir nevi dönüşüme katılmasının hedeflenmesidir. Bölgesel Kalkınma Ajansları ile daha iyi bir iletişim ağı kurularak sinerji doğuran bir çalışma yapılması beklenmektedir.

Bahsedilen bütün bu çalışmaların aslında küresel yükseköğretimde yeni bir dönüşüm ve yeni bir akademik devrim olarak nitelendirildiğini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, bu projeye başından beri büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan Sayın Naci Ağbal'a teşekkürlerini ve saygılarını sunarak ihtisaslaşacak yeni beş üniversiteyi ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Saraç, "Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt Üniversitesini" Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ihtisaslaşacak beş yeni üniversite olarak açıklayarak ilgili üniversitelerin rektörlerini tebrik etti.

Buna göre; Aksaray Üniversitesi spor ve sağlık alanında, Kastamonu Üniversitesi ormancılık ve tabiat turizmi alanında, Muş Alparslan Üniversitesi hayvancılık alanında, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çay alanında, Siirt Üniversitesi ise tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaşacak üniversiteler olarak belirlendi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tık​layınız.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ise, proje sayesinde önceden belirlenen 5 üniversite ile yeni belirlenen 5 üniversitenin bulundukları illerin sosyoe-konomik gelişmesine, kalkınmasına önemli katkılar vereceğini belirterek, "Biz de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirerek 10 üniversitemizin YÖK'ün belirlediği hedeflere varması noktasında tüm katkıyı sonuna kadar vereceğiz." dedi.

Burada sadece üniversitelere bütçe, ödenek ve mali katkı vermekten bahsetmediklerinin altını çizen Ağbal, "Her anlamda bu süreç içerisinde üniversitelerimizin gelişmesi noktasında gerek insan kaynağı sayısının arttırılması gerek yatırım, cari bütçe, ödeneklerin tahsisi konusunda da YÖK Başkanlığının koordinasyonunda gerekli her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Ağbal, "Projeler, tedrici ve küçük adımlardan ziyade radikal ve büyük adımlarla ilerleyen ve dönemin sonunda da sıçrama sayılabilecek neticeleri ortaya koymalı. O açıdan hedefleri büyük belirlemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Ağbal, bu hedeflerin reailize edilebilmesi için gerekli kaynakların da üniversitelere en kısa zamanda sağlanması gerektiğini, bu konuda gerekli iş birliklerini yapacaklarını ifade etti.

Son 16 yılda üniversitelerde eğitime erişilebilirliğin önemli oranda arttığının altını çizen Ağbal, ilçelerde bile üniversite kurma sürecinden geçildiğini aktardı.

Bu süreçte üniversitelere tahsis edilen kaynakları artırma noktasında olağanüstü bir gayret gösterdiklerine işaret eden Ağbal, "16 yıl içerisinde 76 yeni devlet üniversitesi kuruldu. Reel fiyatlarla son 16 yıldır üniversitelere 330 milyar lira kaynak tahsis edildi. Her yıl da bu kaynağı daha da artırma noktasında olağanüstü çaba sarf ediyoruz." dedi.

Ağbal, üniversitelerin fiziki alt yapısının geliştirilmesi için önemli kaynaklar tahsis ettiklerini, üniversitelerin akademik ve idari personel sayısının artırılması noktasında da YÖK Başkanlığının koordinasyonunda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Doktoralı insan kaynağının artırılması noktasında yürütülen projelerin gelecek dönemde Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası arenada çok hızlı bir şekilde üst sıralara gelmesini sağlayacağını vurgulayan Ağbal, özellikle YÖK'ün bu konudaki projesinin Türkiye'nin ihtiyacı olan tam zamanlı Ar-Ge personel sayısının artırılmasına çok önemli katkılar verececeğini ifade etti.

Ağbal, "Çok mütevazı bir bütçeyle başlayan bu projenin YÖK Başkanının ve bizim vereceğimiz katkılarla çok daha olması gereken bütçelere çekilerek Türkiye'nin ihtiyacı olan doktoralı insan kaynağının artırılması lazım." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından projeye yeni seçilen üniversitelerin rektörleri memnuniyetlerini ve proje ile ilgili görüşlerini ifade eden konuşmalar yaptılar.

İhtisaslaşacak üniversitelerin bulunduğu illeri temsilen Siirt Valisi Ali Fuat Atik de konu ile ilgili kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

İhtisaslaşacak üniversitelerin ilan edilmesi sonrasında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin ilk yükseköğretim kurumları olarak belirlenen Bingöl, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Kırşehir Ahi Evran ve Uşak Üniversitesi rektörleri tarafından proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaları içeren sunumlar gerçekleştirildi.


Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi

Bilindiği üzere üniversitelerimizin hem bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla, özellikle 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına yönelik "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" çalışması Haziran 2015'te YÖK ve Kalkınma Bakanlığının işbirliğiyle başlatılmıştı.

YÖK Başkanlığının koordinasyonunda, ilgili bakanlıklar ile işbirliği içinde yürütülen Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında, 5 üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci 2016 yılında tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.


Bu kapsamda;

Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında,

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,

Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,

Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında

bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin ilk yükseköğretim kurumları olarak belirlenmişti.

Bu sürecin ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda bir komisyon oluşturulmuş, komisyonda YÖK'ün dışında, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile konusunda uzman öğretim üyeleri yer almıştı.

2016 yılında seçilen pilot üniversitelerimizin içinde bulundukları bölgenin kalkınma odaklı gelişimine yönelik olarak belirlenen alanlarda önerecekleri projeleri Komisyon tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmeye ve YÖK'ün koordinasyonunda belirlenecek yöntemle desteklenmeye devam ediliyor.

Proje kapsamındaki ilk üniversitelerimiz bugüne kadar kendileri için belirlenen alanlarda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekte olup, YÖK tarafından bu faaliyetleri yakından takip ediliyor.

 

Yeni seçilen üniversiteler nasıl belirlendi?

2 Mart 2018 tarihinde, 2006 yılı ve sonrasında kurulmuş olan 38 üniversiteye yeniden proje için çağrıya çıkılmış olup, bu üniversitelerden sürece katılmak isteyenlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na senato kararlarını ve niyet beyanlarını göndererek başvurmaları istendi.

Niyet beyanlarını gönderen 32 üniversite ile 9 Mayıs 2018 tarihinde YÖK Başkanlığında bir toplantı yapıldı ve kendilerinden 8 Haziran 2018 tarihine kadar Öz Değerlendirme Raporlarını göndermeleri istendi.

Öz Değerlendirme Raporlarını gönderen üniversitelerin dosya üzerinden değerlendirmeleri 11 Ekim 2018 tarihinde " Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Komisyonu" tarafından yapılmış son aşamaya 14 üniversite kalmıştır. Bu üniversiteler 26 Ekim 2018 tarihinde tüm gün süren mülakatlarda sunumlarını gerçekleştirmiş; bölgeye ilişkin yapacakları faaliyetleri, mevcut kapasitelerini ve üstlenecekleri misyona ilişkin yaptıkları çalışmalarını Komisyonla paylaştılar.

Komisyon değerlendirmeleri sonrasında; "Aksaray, Kastamonu, Muş Alparslan, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Siirt Üniversitesi" kendileri için belirlenen alanlarda bölgesel kalkınma odaklı 5 üniversite olarak belirlendi.

 ​

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMA PROJESİNE YENİ SEÇİLEN ÜNİVERSİTELER 

 

ÜNİVERSİTE ADI - REKTÖRÜ

ALAN

1

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. YUSUF ŞAHİN)

SPOR VE SAĞLIK

2

 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. SEYİT AYDIN) 

ORMANCILIK VE TABİAT TURİZMİ

3

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. FETHİ AHMET POLAT) 

HAYVANCILIK​

4

RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN)

ÇAY

5

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. MURAT ERMAN) 

TARIM VE HAYVANCILIK

 

 

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMA PROJESİNE ŞİMDİYE KADAR SEÇİLMİŞ OLAN 10 ÜNİVERSİTE

​  

ÜNİVERSİTE ADI - REKTÖRÜ

ALAN

1

​BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. İBRAHİM ÇAPAK) 

TARIM VE HAVZA BAZLI

2

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. ADEM KORKMAZ) 

HAYVANCILIK

3

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. NİGAR DEMİRCAN ÇAKAR) 

SAĞLIK VE ÇEVRE

4

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. VATAN KARAKAYA) 

TARIM VE JEOTERMAL

5

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. EKREM SAVAŞ) 

TEKSTİL, DERİCİLİK VE SERAMİK

6

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. YUSUF ŞAHİN) 

SPOR VE SAĞLIK

7

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. SEYİT AYDIN) 

ORMAN​​​​​​​CILIK VE TABİAT TURİZMİ

8

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. FETHİ AHMET POLAT) 

HAYVANCILIK

9

RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN) 

ÇAY​​​

10

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

(PROF. DR. MURAT ERMAN) ​

TARIM VE HAYVANCILIK
​​